جزیی ۷زار دانش آموز توسط معلم ۵۵ ساله در شهرستان فردوس+حکم دختر


حکم

مقام ارشد دستگاه قضایی استان خراسان جنوبی مشخص کرد: با توجه به اهمیت و موضوع موضوع، پرونده از جنبه های مختلف بررسی قرار گرفت و در نهایت دادگاه کیفری ۲ بر اساس قوانین و با وجود انکارهای مختلف در برخی از موارد وارد شده، وی را به دلیل امکان قرار دادن محتویات مستجن برای اطفال و نوجوانان به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، به یکبار آزار و اذیت به تحمل ۲ سال زندان و درباره بهره کشی جنسی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال به تحمل ۵ سال زندان محکوم کرده است. است.

قاضی موحدی راد گزارشان کرد: از سوی دیگر دادگاه را از باب مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت اقامت در فردوس محکوم کرده است. مقام ارشد قضاوت در خراسان جنوبی اضافه کرد: در عین حال با اعتراض برخی شاکیان به دادگاه صادر شده است، این پرونده به دادگاه داوری نظر استان ارسال شده است و بررسی ها و تحقیقات قانونی همچنان ادامه دارد ماجرای تاسف بار مورد بررسی های قضایی قرار گیرد.

این ۲۹ سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را داشته اما برگزاری کلاس های تقویتی آن هم در پارکینگ منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. با وجود این، دستگاه قضایی با این گونه جرایم به شدت برخورد می کند.