جزییات خودکشی شیلر رسولی زن مریوانی از دست مرد همسایه


جزییات خودکشی شیلر رسولی زن مریوانی

یکی از همسایه های نزدیک شیلر در مورد این موضوع گفت: من همسایه شیلر و گوران (مرد متجاوز) هستم. او مرد خوبی نبود و سابقه‌دار و خلافکاربود. شلیر زن خوب و با وقاری بود. او با دختر و پسر کوچکش تنها زندگی می‌کرد. شوهرش او در عراقی کارگری می‌کرد. . شلیر یک پراید روز قبل از حادثه، گوران به خانه شلیر رفته و سراسیمه گفته است همسرش مریض است و باید سریع او را بیمارستان ببرند و قبول کرد و با هم همسر گوران را به بیمارستان رساندند. شلیر خیلی زود به خانه برگشت، چون فرزندانش در خانه تنها بودند. فردای همان شب، حدود ساعت یک بامداد، دوباره گوران به خانه شلیر رفت و سراسیمه‌تر از قبل از او خواست دوباره همسرش را به بیمارستان برسانند. شلیر هم قبول کرد. همسایه‌ها همیشه بودند که او به خانه شلیر رفت و گفت که همسرش مریض است.

وقتی شلیر از خانه بیرون آمد گوران به او گفت که همراهش به طبقه دوم بروند و همسرش را از خانه بیرون بیاورند. شلیر هم اعتماد کرد. اما وقتی وارد خانه شد، دید همسر گوران در خانه نیست. انگار همسرش را به‌خاطر مریضی به خانه مادرش فرستاده بود. شلیر متوجه نیتش می‌شود و خودش را از بالا به پایین پرت می‌کند.

حتی هنگام داد و فریاد، همسایه‌ها بیرون می‌آیند و به او می‌گویند که به پلیس زنگ زده‌اند. اما شلیر طاقت نیاورد و منتظر پلیس نشد و خودش را به پایین پرت کرد. حالا شوهرش به ایران آمده و شوکه است. بچه‌هایش بی‌مادر شده‌اند. زندگی از بین رفته است.