جزئیات خودکشی کیمیا دختر ۱۸ ساله تهرانیگزارش کردن صدای ایران از برنا ساعتی پیش در تماس کلانتری ۱۶۴ قائم با بازپرس دادسرای امور جنایی تهران خودکشی کردن یک دختر ۱۸ ساله اعلام می شود.

با حضور پلیس و بازرس کشیک در محل حادثه و بررسی خانواده متوفی مشخص شد دختر ۱۸ ساله ای به نام کیمیا که دارای سابقه تشنج بوده، با استفاده از قفسه سینه خودکشی کرده است. قرص ها

تحقیقات اولیه در خصوص مرگ این دختر جوان انجام شده و جسد کیمیا برای تحقیقات علمی و سم شناسی به پزشکی قانونی منتقل شده است.