جزئیات حمله یک گله دار به جنگلبان آزاد شهریبه گزارش صدای ایران جلال عجم با اشاره به تعرض یکی از پرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آزادشهر گفت: شامگاه شنبه ماموران امنیتی حین گشت زنی در منطقه جنگلی روستای فارسیان. در بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر با یک دامدار متخلف که در حین قطع درختان برای تغذیه احشام با وی مواجه شدند که طبق قانون به وی تذکر داد که از تخلف خودداری کند و درخت را قطع کند.

وی افزود: متأسفانه فرد نامبرده با تبر به ماموران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حمله کرد که یکی از ماموران به نام اکبر گیلکی را مجروح کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر با بیان اینکه پس از اطلاع از این درگیری و با هماهنگی دادستان محترم پیگیری و دستورات لازم قضائی صادر شده است، تصریح کرد: مامور مجروح به پلیس آگاهی اعزام شد. بیمارستان برای درمان

عجم در خصوص مصدومیت پرسنل منابع طبیعی تصریح کرد: متأسفانه دست افسر جنگلبانی شکسته و کبودی روی بدن وی مشهود است، البته در حال حاضر حال عمومی افسر جنگلبان خوب است و در حال تکمیل مراحل درمانی است.