جزئیات جدید دستگیری الهام افکاریگزارش کردن صدای ایرانبازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز با اعلام این خبر گفت: با توجه به مستندات به دست آمده و رصد اطلاعاتی اداره کل اطلاعات استان فارس در اغتشاشات اخیر علاوه بر تحریک و ترغیب افراد به شرکت در اغتشاشات، فراخوان های متعددی بود که او با هماهنگی مخالفان نظام ترتیب داده بود.

وی افزود: همچنین با توجه به مدارک ارائه شده فرد دستگیر شدهالهام از فکر) اقدام به برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به برخی از مخالفان نظام و همچنین پایگاه های خبری وابسته به عوامل خارجی و انتقال اخبار به شبکه تروریستی بین المللی سعودی کرده است.

این مقام قضایی افزود: اتهامات وی برای درک و صدور دستور امنیتی قضایی برای تکمیل تحقیقات در اختیار ضابطان است.