جزئیات تیراندازی به وکتور حسین عبدالباغی از زبان سرهنگ زلفیبه گزارش صدای ایران، سرهنگ حسین زلقی اظهار داشت: ساعت ۱۴:۴۰ امروز (۱۰ مردادماه) در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل یک شهروند آبادانی به هویت (م، الف) واقع در منطقه امیری، بلافاصله. با حضور عوامل متخصص در صحنه جنایت و جمع آوری مدارک اولیه و تشکیل پرونده مقدماتی، سریعا دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی صادر شد.

وی افزود: این تیراندازی توسط سرنشینان یک دستگاه خودرو ساینا سفید رنگ با سلاح های جی کلش و کلت کمری انجام شد.