جزئیات تماس تلفنی تاج زاده با خانواده اش


جزئیات تماس تلفنی تاج زاده با خانواده اش

به گزارش صدای ایران، به گفته همسر این فعال سیاسی، تاج زاده در این تماس تلفنی گفت که حالش خوب است و تاکنون در بازجویی ها شرکت نکرده است.

او در این تماس تلفنی از همسرش خواست که چند جلد از آثار مطهری را برای او بفرستد.

تاج زاده گفت: تا زمانی که به شکایت وی از دبیر شورای نگهبان رسیدگی نشود در هیچ دادگاهی شرکت نمی کنم.