جزئیات تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تبریزبه گزارش صدای ایران از فارس، ظهر امروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تجمع در محوطه دانشگاه خواستار تغییر وضعیت دانشجویانی شدند که به کمیته انضباطی این دانشگاه فراخوانده شده اند.

هسته اولیه این تجمع در مقابل سلف دانشگاه تشکیل شد و سپس جمعیت به سمت ساختمان ستاد حرکت کردند.

این خبرگزاری تعداد این دانش آموزان را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرده است.

در میانه این تجمع، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در میان جمعیت حاضر شد و سه دانشجو به عنوان نماینده معترضان مطالبات خود را مطرح کردند.

رئیس دانشگاه نیز پس از استماع مطالبات دانشجویان به دانشجویان قول داد تا جلسه کمیته انضباطی صبر کند تا تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات دانشجویان به کار گیرد.