جزئیات بسته اینترنتی خبرنگاران اعلام شدگزارش کردن صدای ایرانبا توجه به نزدیک شدن به روز خبرنگار جزئیات بسته اینترنتی خبرنگار مشخص شد.

بسته اینترنتی روزنامه نگار به حجم ۲۰۰ گیگابایت به کلیه خبرنگارانی که در سایت e-rasaneh.ir ثبت نام و تایید شده اند تعلق می گیرد.