جدیدترین رنگ آمیزی کرونا / ۱۵ شهر دوباره قرمز شدند


گزارش کردن صدای ایران به به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از ۴ شهر به ۱۵ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از ۱۴ شهر به ۳۵ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از ۱۴۲ شهر به ۲۰۸ شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از ۲۸۸ شهر به ۱۹۰ شهر افزایش یافت.

جدیدترین رنگ آمیزی کرونا / 15 شهر دوباره قرمز شدند