جدیدترین رنگ آمیزی کرونا شهرهای ایران امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۱گزارش کردن صدای ایرانبر اساس اعلام وزارت بهداشت تا روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۱، ۳۴۳ شهر کشور در وضعیت آبی قرار دارند.

بر این اساس ۱۰۵ شهر کشور نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

نقشه کرونا این کشور در چند هفته گذشته از رنگ های قرمز و نارنجی پاک شده است.

جدیدترین رنگ آمیزی کرونا کشور + نقشه