توافق احتمالی اسرائیل و عربستان سعودی در سفر بایدن به ریاضگزارش کردن صدای ایران از فارس، این شبکه صهیونیستی مدعی شد که به احتمال زیاد در توافق احتمالی تل آویو و ریاض، طرفین برای مقابله با تهدیدات موسوم به هوایی و دریایی وارد ائتلافی به رهبری آمریکا شوند که این نیز شامل برخی از کشورهای منطقه می شود.
شبکه ۱۲ در ادامه این گزارش مدعی شد که به هواپیماهای اسرائیلی اجازه پرواز در حریم هوایی عربستان داده می شود که این امر مسیر سفر هوایی را کوتاه می کند.
این شبکه در رابطه با بند سوم این قرارداد مدعی شد که دو طرف بر سر سازوکاری به توافق خواهند رسید که بر اساس آن سعودی ها اجازه حضور در مسجد الاقصی و در مقابل ساکنان عرب سرزمین های اشغالی را داشته باشند. اجازه خواهند داشت بدون پرواز به اردن یا ترکیه برای رفتن مستقیم به عربستان سعودی بروند.