تهران آلوده ترین شهر دنیا بودگزارش کردن صدای ایرانبر اساس آخرین گزارش پایگاه بین المللی ارزیابی و رتبه بندی کیفیت شهرها (IQAIR)، تهران با شاخص کیفیت هوای ۱۸۶ رتبه نخست را در میان آلوده ترین شهرهای جهان به خود اختصاص داده است.

پس از تهران، پایتخت کویت با شاخص ۱۷۲ دومین شهر آلوده جهان است، دهلی هند با شاخص ۱۵۸ در رتبه سوم قرار دارد.

استانداری تهران امروز دوشنبه از تعطیلی مدار و مدیریت پایتخت خبر داد.