تغییر ساعت اداری از ۳ شهریورگزارش کردن صدای ایرانمصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال با کاهش ۳۰ درصدی ساعات کاری ادارات شاهد کاهش مصرف برق بودیم که کمک زیادی به صنعت برق کرد، گفت: صرفه جویی های انجام شده در بخش اداری و خانگی منجر به کاهش مصرف برق شد. گذر از اوج تابستان

وی با بیان اینکه اگرچه این روزها روزهای بسیار سختی برای صنعت برق بود، گفت: کوچکترین خاموشی وجود نداشت و برق پایدار برای همه مشترکان تامین شد.

مردم در استفاده از وسایل سرمایشی در ساعات اوج مصرف که از ساعت ۱۲ الی ۱۸ و ۲۰ تا ۲۳ می باشد دقت ویژه ای داشته باشند.

رجبی مشهدی افزود: با وجود خنک شدن نسبی هوا در برخی از نقاط کشور، مناطق شمالی و جنوبی کشور همچنان گرمای ثابت و مصرف برق بالاست، لذا از مردم تقاضا می شود در مصرف و در زمان پیک مصرف غافل نشوند. ساعتی که از ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ می باشد. و از ۲۰ تا ۲۳ به خصوص در استفاده از وسایل خنک کننده نهایت دقت را داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق گفت: در برخی از نقاط کشور که هوا خنک تر است مردم می توانند کولرها را خاموش کنند و این امر به برق رسانی به مناطق گرمسیری که بسیار گرم هستند کمک می کند.