تغییرات کنکور ۱۴۰۲ اعلام شدگزارش کردن صدای ایران به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقاله «تکمیل و اصلاح موادی از سیاست ها و آیین نامه های ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان پذیرش در آموزش عالی. (پس از اتمام دوره متوسطه)» مصوب ۲۴ تیر ۱۴۰۰ که در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ پنجم بهمن ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ به تصویب رسید. برای اجرا اعلام شد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تکمیل و اصلاح موادی از خط‌مشی‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی (پس از پایان دوره متوسطه)» مصوب ۲۴ تیر ۱۴۰۰. به شرح زیر است:

«ماده واحد تکمیل و اصلاح سیاست‌ها و مقررات ساماندهی ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی (پس از اتمام دوره متوسطه) مصوب ۱۳۰۰/۰۴/۱۵» که در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۱/۵/۱۱ برگزار شد. ۱۴۰۰ و ۰۳/۱۴۰۱ ۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده واحده – مواد و بندهای تصویب سیاست ها و ضوابط ساماندهی ارزیابی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان دوره متوسطه) مصوب ۱۵/۰۴/۱۳۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تکمیل می شود. و به شرح زیر اصلاح شد:

۱- عبارت «سال آخر» از بند ۱ ماده ۱ (تعریف سوابق تحصیلی) حذف می شود.

۲- تبصره ۱ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «… که به ترتیب توسط سازمان و وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می شود، توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال یکبار تجدید نظر می شود و قبل از شروع سال تحصیلی مربوط به اطلاع خواهد رسید. پایان شهریور ماه)…» عبارت «… توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین و هر سه سال یکبار تجدید نظر می شود و حداقل دو سال قبل از اجرا باید آگهی شود…».

۳- تبصره های ۳ و ۴ به شرح ذیل به ماده ۲ اضافه می شود:

تبصره ۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت شش ماه آیین‌نامه تفکیک سنجش از قبولی را تدوین و جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای طرح جامع علمی کشور ارائه می‌کند.

نظر ۴: دانشگاه آزاد اسلامی کما قبلا (به استثنای ۴ رشته؛ پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی) با هماهنگی شورای سنجش و پذیرش دانشجو نسبت به پذیرش دانشجو در این دانشگاه اقدام می کند.

۴- بند ۳ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می شود.

سهم نمره سوابق تحصیلی ارزشیابی و پذیرش متقاضیان پذیرش در مقاطع تحصیلی عالی در رشته های پرتقاضا در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فقط برای پایه دوازدهم ۴۰ درصد با تأثیر قطعی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴. فقط تا پایه دوازدهم ۵۰ درصد با تأثیر قطعی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه های یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد با تأثیر قطعی خواهد بود و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعد از آن دهم، پایه یازدهم و دوازدهم ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره نهایی خواهد بود.

۵- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

وزارت آموزش و پرورش موظف است سوابق تحصیلی دانش آموزان را ایجاد کند تا کلیه فارغ التحصیلان دارای سوابق تحصیلی برای ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به بعد باشند.

۶- تبصره ماده ۴ حذف می شود.

۷- عبارت زیر به عنوان ماده ۹ جدید اضافه می شود:

ماده ۹- آیین نامه اجرایی و سایر شرایط مربوط به این مصوبه از قبیل مفاد ایجاد سوابق تحصیلی و تعداد تکرارها و تأثیر آن و نحوه اعمال تأثیر سوابق تحصیلی برای مقاطع مختلف تحصیلی در ۶-۳. -۳ نظام آموزشی و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام تحصیلات قبلی و متقاضیان شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش و گروه های آزمایشی هنر و زبان پس از تایید شورای سنجش و پذیرش دانشجو مطابق تبصره یک. ماده ۲ این مصوبه و در راستای تحقق عدالت آموزشی به ستاد راهبری از اجرای طرح جامع علمی کشور خواهد رسید.

۸- بند زیر جایگزین ماده ۹ قبلی می شود:

ماده ۱۰- این مصوبه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۰۰ و ۱۷/۳/۱۳۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و لازم الاجرا خواهد بود. سازمانها و مؤسسات از تاریخ تصویب.»