تعداد قربانیان سیل رودبال به ۲۲ نفر رسید


گزارش کردن صدای ایراندکتر محمدجواد مرادیان با اشاره به حضور گسترده تیم های اورژانس و امداد و نجات در شهرستان استهبان گفت: پس از گذشت دقایقی از شیوع این بیماری طغیان رودخانه رودبال تیم‌های اورژانس در محل حاضر شدند و تلاش‌های امدادی همچنان ادامه دارد.
تعداد قربانیان سیل رودبال به 22 نفر رسید

وی تصریح کرد: جسد بی جان یک مفقود دیگر پیدا شد و تعداد جان باختگان این سیل به ۲۲ نفر رسیده است.