تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)


تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)

صدای ایران_ همزمان با روز عاشورای حسینی عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام در سراسر کشور عزیزمان ایران از خردسال تا پیر به عشق سالار شهیدان بر سر و سینه می کوبند. .

این شور وصف ناپذیر و صدای طنین انداز یاحسین در شهرستان اهر نیز شنیده شد.

بدنت همه جا پیچیده شده ای تن بی سر

چون شیشه عطر گم شده است…

صدای طنین یا حسین بر فراز شهرها

جز اینکه کل روز عاشورا و تمام زمین

«همه ایام عاشورا و همه زمین کربلا»

باز هم غوغای حسین در دنیا برپا شده است
این چه شوری است که از یاد تو برخاسته حسین
این چه رازی است که در صد شعله جان داد و هنوز؟
کجاییم حسین که در تاریکی از گرما روشن می شویم؟ .

تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)

تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)

تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)

مراسم شام اباعبدالله الحسین و مراسم شمع افروزی در این شهر

تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)تصاویری از شور حسینی در روز عاشورا (اهر)