تشییع جنازه افرادی که دست به خودکشی می زنند ممنوع شدگزارش کردن صدای ایران از تاش نیوز، مهدی احمدی شهردار خوانسار در مکاتبه با چپقلی سرپرست خدمات شهری شهرداری خوانسار، برگزاری مراسم ترحیم جان باختگان بر اثر خودکشی در بهشت ​​فاطمیه (س) را ممنوع اعلام کرد. خوانسار.

این در حالی است که احمدی به دلیل و منشأ قانونی این تصمیم اشاره ای نکرد.

همچنین احمدی طی مکاتبه ای با چاپخانه بنر و نصاب داربست خوانسار، نصب داربست و چاپ بنر در ابعاد ۲*۳ و ۳*۴ برای متوفیان در خوانسار ممنوع اعلام کرد.