ترکیب هوا | تجزیه و تحلیل ترکیب بدن


ترکیب متورم

ترکیب پنوماتیک

ترکیب پنوماتیک

ترکیب بدن روشی است که می توان از آن برای مطالعه ترکیب بدن انسان استفاده کرد.

با استفاده از دستگاه می توانید میزان عضله ، چربی ، تجمع چربی ، آب و مواد معدنی بدن و غیره را اندازه گیری کنید. این دارو تجویز شده و می تواند توسط متخصص تغذیه برای تهیه بهترین تجزیه و تحلیل بدن انسان مورد استفاده قرار گیرد. یک رژیم غذایی برای همه است

استفاده از دستگاه پنوماتیک کامپوزیت می تواند اطلاعات دقیق تری نسبت به شاخص توده بدنی ارائه دهد BMI متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارائه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید