تحلیل جنسی و خفن جناب رائفی‌پور از اعتراضات در برنامه زنده!


رائفی پور گفت : من خاطرم یکی از خلبانها در سوری گذشته یک تصویری که اط پشت شیشه هواپیما گرفته شده بود انگار منطقه جنگی بود !خوب جوان می خواهد هیاجاناتش را کند کند.

ورزش هایی که توصیه می شود ورزش های هوازی است که شما را می توانید تشخیص دهید.. خوب دو سال در ایام نشسته خونه تکونتون بخوره! های صحنه قرار گرفته حالا کف خیابون اتفاقی افتاده ؟مساله چه احساسی زن در کنار مسئله! دقیقا این دوتا به همدیگه خوب طبیعیه میان ووس خیابون! اینها کنارشان هستند ما باید باها بیایم باید بپدیریم اینها اگر جایی بود مثل ورزشگاه ها…