تبریک به کلاس ۲۰۲۱ – اولین کلاس ۱۰۰٪ Virtual Fellowship!


اولین کلاس ۱۰۰% مشارکت مجازی ما را تبریک می گویم! کووید به انجمن این فرصت را داد تا انعطاف‌پذیری و نوآوری خود را در طراحی برنامه درسی و رهبری تطبیقی ​​نشان دهد، و پانزده عضو در کلاس ۲۰۲۱ به همان اندازه که ما به آنها آموزش دادیم به ما آموزش دادند.

تصویر زیر آخرین روز ما در کلاس است که در آن می توانید ببینید که هر یک از اعضا چیزی را در دست دارند که به عنوان یک معلم نشان می دهد.

از همکاران ما در کلاس توسعه دانشکده در سال ۲۰۲۱ برای اینکه برنامه امسال را به یک تجربه خاص تبدیل کردند، سپاسگزاریم – برای شما بهترین ها را آرزو می کنیم!

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر