تا هر وقت لازم باشد اینترنت اینترنت پابرجاست


آمریکا و غرب به جای نگرانی درباره اینترنت، نگران وضعیت ایرانی باشند

امیرعبداللهیان در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه با اعلام کمک دولت آمریکا مبنی بر رفع محدودیت اینترنت در ایران، آیا جمهوری اسلامی ایران در آینده قادر به کنترل اینترنت خواهد بود؟ گفت: ما فضای مجازی را در اختیار مردم قرار می دهیم و این فضا را حفظ می کنیم.

ایالات متحده اگر نگران مردم ایران است، هزاران کودک ایرانی به خاطر مقابله با داروها، مصرف کرده اند، آمریکا برای داروی کودکان پروانه‌ای در ایران حاضر به همکاری نیست. آمریکا در زمان حاضر نشد یک واکسن به ایران ارسال کند. به جاهای دیگری که به ایران واکسن می‌دادند، فشار می‌آورد که ایران تحریم است و واکسن می‌دهد.

زمانی که دستگاه های امنیتی ما تشخیص می دهند که دلیل سوء استفاده بیگانگان، اینترنت باید کنترل شود، حتما این کار را انجام می دهد.

اگر آمریکا و غرب نگران وضعیت اینترنت در ایران هستند، نگران هستند و وضعیت افراد ایران هستند که آمریکا را تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد به دست آنها برسد.

توصیه‌ام به مقامات آمریکایی این است که ما در حال مذاکره و تبادل پیام برای بازگشت به برجام هستیم، هیچ خبر مهمی در ایران نیست. رژیم تغییری در ایران نخواهد گرفت. با احساسات مردم ایران هم در این طراز نمی‌توانند بازی کنند.