بیانیه فرماندهی انتظامی گیلان در پی اغتشاشات اخیر/ هشدار قاطع به اغتشاشگرانگزارش کردن صدای ایراندر این بیانیه آمده است که در پی درگذشت مهسا امینی با وجود انتشار مدارک کامل و تایید مراجع قضایی و پزشکی قانونی مبنی بر رد هرگونه تعرض به وی، متاسفانه عوامل فرصت طلب که همواره از رسانه های خود برای ایجاد تفرقه استفاده می کنند. و ایجاد ناامنی در جامعه است، اقدام به تحریک شهروندان در فضای مجازی برای تجمع و ایجاد ناامنی کردند.

فرماندهی انتظامی استان گیلان با هرگونه تجمع غیرقانونی و متجاوزین به حقوق شهروندی و تخریب اموال عمومی با هماهنگی مقام قضایی قطعا برخورد خواهد کرد.

فرماندهی انتظامی گیلان در پایان از شهروندان انتظار دارد تمامی مخلان نظم و نظم را شناسایی و دستگیر کنند و از عموم مردم انتظار دارد با حمایت پلیس و سایر نهادهای امنیتی با همکاری، شناسایی و معرفی مخلان نظم و امنیت اقدام کنند.