بهترین میوه ها برای درمان آیبوست کدامند


گلابی

گلابی حاوی فیبر نامحلول و محلول است که هر دو برای شاد نگه داشتن روده و عملکرد خوب آن مهم هستند. اولی در پوست میوه یافت می شود. در آب حل نمی شود و به حرکت مدفوع در امتداد روده کمک می کند و روده های شما را منظم نگه می دارد. دومی در گوشت متوسط ​​​​نرم گلابی پیدا می شود و وقتی با آب ترکیب می شود، ژلی تشکیل می دهد که مدفوع را حجیم می کند.

گلابی علاوه بر این که باید از فیبر است، به دلیل داشتن فروکتوز بالاتر و وجود سوربیتول، یک الکل قند، یک ملین طبیعی است. سوربیتول به خوبی جذب نمی شود. آب را به روده بزرگ می کشد و مدفوع را نرم و راحت می کند.