بنیاد جامعه گاستون – مجله Gaston Alive

بنیاد جامعه گاستون، مباشر اصلی کمک های بشردوستانه در شهرستان گاستون است. بنیاد گاستون که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد، یک موسسه خیریه عمومی است که توسط هیئت مدیره محلی داوطلب اداره می شود.
این بنیاد در تاریخ ۴۴ ساله خود بیش از ۱۱۵ میلیون دلار کمک مالی کرده است و اخیراً یک ساختمان جدید زیبا در ملک سابق دختران پیشاهنگی در جاده South New Hope در گاستونیا ساخته است. هیچ دلاری بنیاد جامعه به ساختمان جدید نرفت. تمام کمک ها جمع آوری یا اهدا شد.


مقاله قبلیLivent توسعه تاسیسات لیتیوم در شهر Bessemer را تکمیل می کند