برگزاری نشست سران سه قوه / تاکید بر همکاری و همدلی برای اجرای مصوباتگزارش کردن صدای ایراندر این دیدار روسای شورای اسلامی و قوه قضائیه ضمن قدردانی از این سفرها و حضور دولت در میدان و بین مردم، بر اهمیت و ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات این سفرها با همکاری دستگاه های اجرایی تاکید کردند. سه قدرت

راه های بهبود بیشتر تعامل قوای سه گانه با هدف غلبه بر مشکلات مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در جلسه شنبه شب سران سه قوه که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، راهکارهای ارتقای هر چه بیشتر تعامل قوای سه گانه با هدف برون رفت از مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور، رئیس شورای اسلامی و رئیس جمهور قوه قضائیه ضمن ابراز خرسندی از همگرایی موجود بین قوای سه گانه، این همگرایی را فرصتی برای حل مشکلات ساختاری و مزمن کشور دانست.

در ادامه جلسه همچنین بر لزوم هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه در اجرای تصمیم بزرگ ملی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم تاکید شد.