برگزاری جلسه اعضای شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیسگزارش کردن صدای ایرانجلسه شورای عالی فضای مجازی عصر سه شنبه به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا پنج دستور کار را بررسی کردند.

در ابتدای این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تاکنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی دقیق این گزارش، مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال به حداقل ۶۶ درصد برسد.

در ادامه، موضوع گسترش شبکه فیبر نوری در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به منظور بهره مندی همه منازل از خدمات آن تاکید شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی در بررسی سومین دستور کار جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاع رسانی کشور در استان تهران را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمامی اطلاعات کشور با مرکز استان تهران مبادله می شود، برای تمرکززدایی شبکه، مراکز اطلاع رسانی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که تا پایان سال اولین قطب مرکز داده کشور در منطقه پیام استان البرز افتتاح و سه قطب دیگر مرکز داده کشور در سال های آینده در سایر نقاط راه اندازی شود.

اعضای شورای عالی فضای مجازی در بخش پایانی جلسه امروز تصمیم گرفتند در بررسی حوزه‌های زیرساختی، ارائه خدمات دولتی در شبکه‌های پیام‌رسان داخلی را افزایش دهند. بر این اساس، با توجه به افزایش تعداد کاربران شبکه های پیام رسان داخلی در ماه های اخیر، تصمیم گرفته شد تا ارائه خدمات دیجیتال دولتی در این شبکه ها افزایش یافته و خدماتی مانند مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی راه اندازی شود.