برنامه های کمیسیون اصلی برای عملکرد بازار ارزهای دیجیتالگزارش کردن صدای ایرانعلی خزریان در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بازار ارزهای رمزپایه و مخاطرات آن، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ و به دلیل دریافت شکایت از نحوه عملکرد دولت در این حوزه با حضور نهادهای متولی. این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و وزارتخانه های اقتصاد، نیرو، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی صنعت معدن، سازمان بورس، نهادهای امنیتی و ستاد توسعه دولت و ریاست جمهوری دیدگاه ها و برنامه های خود را در خصوص ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال بیان کردند.

وی افزود: با توجه به نبود قانون جامع فعالیت در حوزه ارزهای رمزنگاری شده، کمیسیون اصل نهم وارد عملکرد دستگاه های اجرایی شد و صحبت های همه علاقمندان به گوش رسید. پیش از این قرار بود در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد قانونی برای بحث ارزهای رمزنگاری شده پیش بینی شود، اما دولت اعلام کرد در حال تدوین لایحه مستقلی در این زمینه است اما بحث اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوقف شد، بنابراین تقاضای این لایحه مستقل یکی از بحث هاست. محور اصلی جلسه امروز بود.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: با توجه به مطالب ارائه شده، لایحه ویژه ای با موضوع ارزهای رمزنگاری شده با همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تهیه شده و در حال تهیه سند است. در ستاد تحول ریاست جمهوری برای این امر آماده شده است. سر فصل اصلی بر روی تولید ارز دیجیتال، نگهداری ارز، مبادله ارز و استفاده از ارز در پرداخت ها تمرکز کرده است. در کنار اینها، کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در حال تدوین برنامه ای در این زمینه است.

خضریان با اشاره به اختلاف نظر دستگاه های مختلف دولت در خصوص ارزهای رمزنگاری شده، گفت: وزارت اقتصاد و دارایی نگاه توسعه ای به ارزهای رمزپایه دارد اما از سوی دیگر بانک مرکزی معتقد به محدود و کوچک شدن بازار ارزهای دیجیتال است. مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده وارد موضوع شود و کمیته مشترکی را با حضور کلیه نهادهای اجرایی و پژوهشی ذیربط و البته بخش های علمی دانشگاهی و خصوصی مرتبط تشکیل دهد تا طرح یا طرحی ایجاد شود. لایحه با وحدت نظر و اجماع. یک قانون جامع در مورد ارزهای دیجیتال باید تدوین شود تا همه طرف های درگیر از قانون جامع خروجی بهره مند شوند.