برخورد قطار مسافربری مشهد-اصفهان با گله شتر/جزئیاتبه گزارش صدای ایران فرشاد زادخور از برخورد قطار مسافری مشهد-اصفهان به شماره ۵۸۵ در خروجی ایستگاه امروان با گله شتر خبر داد و تاکید کرد: با توجه به ورود گله شتر به خط ریلی در محدوده خروجی ایستگاه امروان قطار مسافربری مشهد برخورد کرد. – اصفهان باعث تلف شدن شتر می شود.

وی افزود: با توجه به وقوع این حادثه قطار مذکور به مدت ۲۰ دقیقه متوقف و به لکوموتیو شماره ۱۵۴۴ آسیب می رسد که با حضور تیم بحران اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) انجام می شود. ) در محل حادثه برای خارج کردن لاشه هواپیما از مسیر و پاکسازی منطقه. .

مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) گفت: با توجه به خطرات ورود دام به حریم راه آهن و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی برای قطار و مسافران، شترداران همکاری لازم را داشته باشند.

محدوده حفاظتی اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) از سوزن خروجی ایستگاه گرمسار تا سوزن ورودی ایستگاه نقاب به طول ۵۴۰ کیلومتر و به صورت دو خطه است که ۵۸ درصد از مسیر پرتردد تهران – مشهد را پوشش می دهد. .