برای جلوگیری از عدم تحمل لاکتوز ، متخصص تغذیه دکتر. انوشه باید چیکار کنه؟


اکثر مردم از غنی ترین منابع کلسیم شیر کافی دریافت نمی کنند. متأسفانه برخی از افرادی که می خواهند شیر مصرف کنند نمی توانند شکر شیر بنوشند زیرا خودشان نمی توانند آن را هضم کنند. یعنی عدم تحمل لاکتوز دارند. بدن آنها لاکتاز کافی برای هضم قند شیر تولید نمی کند. این آنزیم در هنگام تولد بسیار فعال است و با افزایش سن کاهش می یابد. کاهش مصرف شیر پس از دوران نوزادی باعث کاهش تولید لاکتاز می شود. بنابراین ، استفاده مداوم از شیر مادر و ادامه آن در زندگی بعدی می تواند از عدم تحمل لاکتوز جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید