با طرح فروش کیلویی نان درخواست شد


طرح فروش کیلویی نان به‌نفع مردم خواهد بود

او مشخص کرد: طرح فروش کیلویی نان به‌نفع مردم خواهد بود، اما به‌شرط اینکه موضوع کنترل کیفیت در اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.

طبق قانون ۷ ماده ۷۲ نظام صنفی یک‌سوم درآمد از محل جرائم متعلق به اصناف است، اما این درآمدهای قانونی از سوی دولت‌ها به اتاق‌های اصناف پرداخت نشده است و واحدهای نظارت با مشکل مواجه هستند.

با توجه به اجرای طرح اصلاح اقتصادی و انتظار دستگاه حاکمیتی از بخش ویژه برای تشدید بازرسی‌ها، مسلماً باید حق و حقوق بازرسان نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا زمانی که جراحی اقتصادی بزرگی انجام شود، می‌توان قطعاً باید نظام بازرسی را انجام دهد.