باور نمی کنید چه چیزی بهتر است: آب میوه در مقابل مخلوط کردن!


عصر یکی از آخرین روندها در تغذیه سالم است. در سراسر کشور به ویژه در لس آنجلس، نیویورک و میامی موج ایجاد کرد. بسیاری از مردم از اصطلاح عصر استفاده می کنند که واقعاً به معنای ترکیب کردن است. تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد. آبمیوه گیری در مقابل ترکیب آبمیوه گیری عصاره آب میوه از…[Read More]

پستی که باور نمی کنید بهترین است: آب میوه در مقابل مخلوط کردن! او اولین بار در Fresh Fit Health شروع به کار کرد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر