بانک سپه کدام اقدامات ممنوعه را انجام می دهد؟به گزارش صدای ایران از ایسنا، در حالی که امسال وثیقه وام ها نمی تواند نقدی و سپرده باشد و انسداد بخشی از مبلغ وام و سپرده ممنوع است. بررسی ها از برخی شعب بانک سپه نشان می دهد که وام فقط به شرط سپرده گذاری در مدت سه تا پنج ماه ارائه می شود و مواردی هم بوده که این سپرده بلوکه شده یا سودی به آن تعلق نمی گیرد.

در پی ممنوعیت انسداد بخشی از مبلغ وام و همچنین سپرده های بدون بهره برای دریافت تسهیلات، عملکرد بانک ها در این خصوص و رعایت این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. بخشنامه مربوطه رعایت شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی برخی از شعب بانک سپه، این بانک برای پرداخت تسهیلات خرد مبلغ وام را بلوکه نمی کند، اما در مواردی مشاهده شد که برای ضمانت وام، سپرده را مسدود کرده و یا سودی را پرداخت نمی کند. سپرده در بانک باقی مانده است

همچنین طبق بررسی های انجام شده شرط پرداخت تسهیلات در برخی از شعب بانک سپه سپرده گذاری است و متقاضیان باید دو تا پنج ماه سپرده گذاری کنند و مدل پرداخت وام از طریق سپرده گذاری در شعب تا حدودی متفاوت است.

در این زمینه مسئولان یکی از شعبه ها می گویند برای گرفتن وام باید پول را به حساب خود بریزید تا بتوانید وام بگیرید و هر مقداری که در حساب گذاشتید همان را برداشت کنید. مبلغ به صورت وام و خود سپرده پس از دو ماه.

مدت بازپرداخت وام از این طریق دو سال است و در صورت سپرده گذاری پنج ماهه بازپرداخت وام پنج ساله و سود تسهیلات مربوطه ۱۸ درصد است. نکته مهم در این زمینه این است که بانک به سپرده ای که در این مدت انجام داده اید سود پرداخت نمی کند.

به گفته مسئول اعتبار یکی دیگر از شعب بانک سپه، این شعبه تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام با سود ۱۸ درصد و ضامن می دهد.

ضمن اینکه در یکی دیگر از شعب بانک سپه نیز شرایط پرداخت تسهیلات به این صورت است که باید سه تا پنج ماه سپرده گذاری کنید و مبلغ ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرید. سود وام ۱۰۰ میلیونی هم ۱۸ درصد است و برای دریافت آن نیازی به ضامن نیست.

همچنین برخی دیگر از مسئولان اعتباری بانک سپه شرایط پرداخت تسهیلات سپرده را اعلام می کنند.

مورد مشاهده شده در فرآیند وام دهی بانک سپه حاکی از عدم پرداخت سود به سپرده ای است که بر اساس آن وام می دهد و حتی موردی مشاهده شده که سپرده را مسدود کرده است.

این در حالی است که طبق بخشنامه بانک مرکزی وثیقه هیچ وامی در سال جاری نمی تواند نقدی و سپرده باشد و انسداد سپرده و بخشی از مبلغ وام ممنوع است.