باقر نمازی به دلایل بشردوستانه آزاد شدگزارش کردن صدای ایرانبه گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره باقر و سیامک نمازی: باقری نمازی نزدیک به چهار سال است که به دلیل مسائل پزشکی از زندان و در خانه در تهران به سر می برد.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به درخواست های مطرح شده برای ادامه درمان در خارج از کشور، بنا به ملاحظات بشردوستانه، چهارشنبه گذشته از باقرنمازی ممنوعیت سفر برداشته شد و هر زمان که بخواهد می تواند کشور را ترک کند.

غریب آبادی افزود: در این زمینه به سیامک فرزندش یک هفته مرخصی داده شد تا وی به دیدار پدر و مادرش برود.

دبیر ستاد حقوق بشر ابراز امیدواری کرد که زندانیان ایرانی در زندان آمریکا هر چه زودتر آزاد شوند.

سیامک و باقر نمازی چند سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.