باقری کنی با وزیر امور خارجه قطر دیدار کردبر اساس گزارش ها صدای ایرانحمیدرضا دهقانی سفیر ایران در قطر در صفحه توئیتر خود نوشت: مورد بحث قرار گرفت.

علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران صبح امروز برای ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها وارد قطر شد. مذاکرات با حضور انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات از سر گرفته خواهد شد.