بازیگرانی که کشف حجاب کردند تصمیم گرفتند از قوانین تبعیت نکنندگزارش کردن صدای ایرانمحمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رونمایی چند تن از بازیگران زن سینمای ایران گفتند: از همه هنرمندانمان که واقعاً با اتفاقی که برای خانم امینی افتاد، همدردی کردند، تشکر می کنیم. بنده و بالاتر از من آقای رئیس جمهور شخصاً از این حادثه ابراز تأسف کردند و همه ما متأثر از این حادثه هستیم، اما برخی اقدامات هنجارشکنانه و خلاف قانون را نمی پسندیم.

وی افزود: دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره حاکمیت قانون است; ما در خدمت همه اهالی فرهنگ و هنر هستیم و چتر حکومت و نظام شامل همه اهالی فرهنگ و هنر می شود، به جز کسانی که خود مصری هستند که زیر چتر این چتر نیستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر فردی بر عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی اصرار دارد، ما اصراری به اجبار او نداریم. آنها می توانند آزادانه در فعالیت های دیگر شرکت کنند.

اسماعیلی با بیان اینکه همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند مورد احترام و تکریم ما هستند، گفت: طبیعتاً هر هنرمندی که قانون را رعایت کند و قانون مدارانه رفتار کند، خودمان را خدمتگزار او می دانیم، اما کسانی که در بیرون هستند. این چارچوب، طبیعتاً این انتخاب آنها بود.

وی ادامه داد: بازیگران زن کشف حجاب، به این انتخاب جدید که مشمول قوانین نیست، رسیدند. در عرصه فرهنگ و هنر در خدمت عزیزان مقید به قانون هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: طبیعتاً ابراز همدردی و تأسف اشکالی ندارد; ممکن است شخصی همدردی کند و ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد. من خودم ممکن است ۱۰ بار در صحبتم اشتباه کنم و بقیه هم همینطور، چون انسان هستیم و گاهی ممکن است احساساتمان بر ما غلبه کند و اشتباه بگوییم.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه من اهالی فرهنگ و هنر غتابه را دلسوز ایران، مردم و فرهنگ و هنر کشورمان می دانم، گفت: اکثریت اهالی فرهنگ و هنر با قانون همراه هستند، اما اگر فردی اصرار به قانون شکنی دارد. طبیعتا قانون نمی تواند از او حمایت لازم را داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تصریح کرد: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقید به قانون هستیم، از همه اهالی فرهنگ و هنر حمایت و دفاع می کنیم، اما کسانی که دوست ندارند در این عرصه باشند. و با ما همکاری کنند، این انتخاب خود آنهاست.