بازگشت به زندگی جوان البرزی پس از ۹ سال کما / تصویر


گزارش کردن صدای ایران۲ جوان شهرستان فردیس استان البرز که ۹ سال پیش با آرزوی قهرمانی بدنسازی به کما رفتند یکی از آنها از کما خارج شد و تا حدودی به هوش آمد.

۹ سال پیش در همان روزی که اقدام به تهیه و مصرف نوعی پودر بدنسازی کردند، این ۲ جوان دچار تشنج شدید و سپس به کما رفتند.
بازگشت به زندگی یک جوان البرزی پس از 9 سال

هادی طریقت متولد ۱۳۴۶ فعال در عرصه ورزش های زیبایی بدن دارای ۲ خواهر متاهل است که این خانواده پدر خود را از دست داده اند و تنها مادرش حامی و پرستار او در این سال های سخت کما بوده است.