ایران و آذربایجان بر سر احداث دو سد و نیروگاه مشترک بر روی رودخانه ارس توافق کردند


ایران و آذربایجان بر سر احداث دو سد و نیروگاه مشترک بر روی رودخانه ارس توافق کردند

گزارش کردن صدای ایرانعلی بهادری جهرمی در توییتر خود نوشت:

ایران و آذربایجان برای تسریع در ساخت دو سد و یک نیروگاه مشترک بر روی رودخانه ارس به منظور مدیریت منابع آبی و تولید برق با ظرفیت ۲۸۰ مگاوات و تامین منابع مالی این پروژه ها توافق کردند.

این توافق فصل جدیدی در نقش ایران در حاکمیت انرژی در منطقه خواهد بود.