ایران مخالف هرگونه اقدامی است که به تغییر ژئوپلیتیک منطقه منجر شودگزارش کردن صدای ایراندریادار علی شمخانی بر تلاش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه از طریق همکاری های درون منطقه ای تاکید کرد و گفت: به همین دلیل از فرمت هایی مانند ۳+۳ حمایت می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی دو کشور به صلحی پایدار منجر شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با هر اقدامی که منجر به تغییر در ژئوپلیتیک منطقه شود مخالف است.