اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند، توافق دور نیستبه گزارش صدای ایران، مجید تخت روانچی افزود: تیم ما آماده تعامل سازنده برای رسیدن به توافق است. اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و عزم جدی برای انجام تعهدات خود داشته باشد، توافق دور از دسترس نیست.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در مرکز رسانه شورای امنیت با حضور خبرنگاران گفت: پیام‌های قوی مبنی بر حمایت مجدد از احیای و اجرای کامل برجام دریافت کردیم. بدیهی است دلایل اصلی وضعیت کنونی خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و نیز عدم اراده سیاسی سه کشور اروپایی برای انجام تعهداتشان است.
وی گفت: در حالی که دولت سابق آمریکا با بی پروایی یک اصل ثابت حقوق بین الملل را قربانی کرد و از توافق خارج شد و تحریم ها را دوباره اعمال کرد، دولت فعلی به سیاست بدنام فشار حداکثری و اعمال تحریم علیه ایران ادامه می دهد. از سلف خود پیروی می کند. شکی نیست که از چنین سیاستی به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده می شود.

روانچی تاکید کرد: ایران متعهد به دیپلماسی چندجانبه است که نتیجه آن باید تضمین لغو موثر و قابل تایید تمامی تحریم های غیرقانونی باشد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مسئول معاهده منع اشاعه، به اصل همکاری با آژانس متعهد بوده و به تمامی تعهدات خود بر اساس معاهده مذکور و موافقتنامه جامع پادمان عمل کرده است.

نماینده ایران همچنین تصریح کرد: در جریان مذاکرات وین حداکثر انعطاف را به خرج دادیم و حسن نیت خود را برای رسیدن به توافق قابل قبول نشان دادیم. همانطور که همیشه تاکید کرده ایم، برجام باید به طور کامل، موثر و به گونه ای اجرا شود که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. هیچ جایگزینی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که آمریکا تصمیمی سیاسی بگیرد و سیاست شکست حداکثری فشار حداکثری را کنار بگذارد.

وی ادامه داد: طی رایزنی‌های فشرده ایران با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا، آقای جوزف بورل، هفته گذشته در تهران، ایران بار دیگر بر تمایل خود برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه برای مسائل باقی‌مانده و امیدواری برای خروج از بن‌بست تاکید کرد. ما توافق کردیم که مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا از طریق اتحادیه اروپا برای غلبه بر آخرین موانع در مذاکرات انجام دهیم. در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت بود، جدی عمل کردیم. مانند قبل، برای مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهیم بود.

روانچی تصریح کرد: تیم مذاکره کننده ما آمادگی دارد تا دوباره وارد گفت وگوی سازنده شود تا به توافق برسیم. توپ در زمین آمریکاست و اگر آمریکا واقع بینانه عمل کند و اراده جدی خود را برای اجرای تعهدات نشان دهد، توافق دور از دسترس نیست.

وی در خصوص برنامه‌های فضایی و موشکی ایران خاطرنشان کرد: همانطور که بارها اعلام کرده‌ایم، برنامه‌های فضایی و موشکی ایران خارج از حوزه یا صلاحیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) و پیوست‌های آن است و قابل مذاکره نیست.