اوراق تعهدی عمومی گاستونیا در ۸ نوامبر تصویب شد

رای دهندگان گاستونیا در رای گیری انتخابات ۸ نوامبر، بسته ۷۵ میلیون دلاری اوراق قرضه عمومی را تایید کردند.

پروژه های بالقوه ای که می توانند با همه پرسی اوراق قرضه تامین مالی شوند:

  • آسفالت خیابان: ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار
  • بهبود تقاطع: ۲۰ میلیون دلار
  • بهبود ایمنی در اطراف مدارس و پارک ها: ۱۰ میلیون دلار
  • پیاده روها و ایمنی عابر پیاده: ۵ میلیون دلار
  • تعمیر روکش منهول جاده: ۲-۵ میلیون دلار
  • برنامه ریزی و مهندسی اولیه برای پروژه های جاده ای آینده: ۵ میلیون دلار
  • I-85 Widening Utility Relocation and Design Enhances: 10 میلیون دلار


مقاله قبلیکارولین کالوش، داستان موفقیت آمیز رقص گاستونیا…