انتقام خون آرمانعلی واردی را از دشمنان خواهیم گرفتگزارش کردن صدای ایرانعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار تصویر شهید آرمان علیوردی وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: خون پاک شهید مظلوم آرمانعلی واردی ضامن تحقق آرمان های ملت بزرگ ایران است.

وی افزود: رحمت خدا بر او باد که تا آخرین نفس پای اعتقاداتش ایستاد و جان خود را فدای مردم عزیز ایران کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: انتقام خون او و همه مظلومان اختلالات اخیر آنها مردند، ما آن را از دست دشمنان خواهیم گرفت.