انتقاد از رئیسی/ چهره‌های ساخته‌شده که فرح پهلوی طمع کرده بیاید


خط قرمز در شورای عالی امنیت نظام ملی تعیین می کند

او درباره وجود اختلافات در برجام افزود: خط قرمز نظام در شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند و همه باید آن را بیان کنند نه این که یک نفر باید تصمیم بگیرد و روزنامه کیهان چیز دیگری بگوید و جلیلی هم اعتقاد دیگری دارد. بدانند چه چیزی می گویند. امروز شورای عالی امنیت ملی و رهبری در هر بحثی و در هر چیزی که خطاب می کند، خط قرمز ما است حتی اشتباه هم گفته اند باز هم خط قرمز ما همان است. جلیلی اگر مخالف است در شورای عالی امنیت ملی صحبت و بحث کند و نباید برای خودش نطق کند.