انتشار کتاب تصویر و واقعیت در رویکرد آمریکا به ایرانبه گزارش صدای ایران به نقل از دیپلماسی ایرانی، به تازگی کتابی از سوی موسسه ابرار معاصر تهران منتشر شده است که رویکردی متفاوت به سیاست آمریکا در قبال ایران دارد. رابطه ایران و آمریکا یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی است که البته اکثراً رویکردی واقع بینانه به آن دارند. به عبارت دیگر به دنبال تأثیر و جایگاه عواملی مانند قدرت، امنیت، موازنه قوا، اقتصاد انرژی و… در این زمینه هستند.

اما کتاب «تصویر و واقعیت در رویکرد آمریکا به ایران» ضمن سنت شکنی در این زمینه، سعی کرده است نقش عوامل ذهنی و غیرمادی را برجسته کند. نویسنده کتاب بر اساس روانشناسی سیاسی، بحث نظری مفصلی را مطرح کرده است، به این معنا که تصمیم گیری افراد، از جمله در حوزه سیاست خارجی، تا حد زیادی تحت تأثیر تصویر ذهنی آنها از موضوع مورد بحث است.

به عبارت دیگر نویسنده بیان می کند که این واقعیت ساده و عینی نیست که تصمیم و رفتار فرد را تعیین می کند، بلکه تصویری از واقعیت است که در ذهن فرد شکل گرفته است که باعث تصمیم گیری او می شود. بنابراین عواملی که در ساختن تصویر ذهنی نقش دارند بسیار مهم هستند. نویسنده با این تفاسیر مدعی است که سه عامل در شکل گیری تصویر نقش دارند که شامل سیستم ادراکی، سیستم عاطفی و سیستم شخصیت می شود.

با این چارچوب نظری، نگارنده تلاش کرده است تا تصویر ذهنی باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از ایران را شناسایی کرده و تأثیر آن را بر تصمیم‌گیری‌های وی در مورد ایران نشان دهد. برای این منظور نویسنده به تحلیل محتوای سخنرانی اوباما در ۸ سال ریاست جمهوری او در سیستم ادراکی پرداخته است که به دلیل حجم بالای آن از یک برنامه کامپیوتری استفاده کرده است. او در واقع تمام حرف های اوباما در مورد ایران را در این ۸ سال تحلیل کرده است تا بعد ادراکی اوباما را نسبت به ایران بگیرد.

در نظام عاطفی سعی کرده است بر اساس برخی نشانه ها و نشانه ها احساسات اوباما نسبت به ایران را حدس بزند و در نظام شخصیتی نیز بر اساس نظریه های روانشناختی شخصیت به بررسی شخصیت اوباما پرداخته است تا تصویر ذهنی اوباما نسبت به ایران را کشف کند. . در نهایت نویسنده تاثیر این تصویر را بر تصمیمات اوباما در مورد ایران در پنج محور نشان می دهد که ۱- مسئله صلح اعراب و اسرائیل، ۲- ادعای حمایت ایران از تروریسم، ۳- ادعای بی ثباتی و مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه، ۴- ادعای نقض حقوق. انسانیت در ایران و ۵- برنامه هسته ای ایران بررسی شده است.

نویسنده کتاب نشان می دهد که تصمیمات اوباما در هر ۵ محور بیشتر تحت تاثیر تصویر ذهنی اوباما از ایران است که لزوما مترادف با واقعیت نیست تا واقعیت رفتار ایران. بنابراین، طبق نظریه کتاب، او به این نتیجه می‌رسد که تصاویری که ما از واقعیت‌ها داریم، بسیار مهم‌تر از خود واقعیت‌ها هستند. چنین دیدگاهی لزوماً تفاوت ها را واقعی و غیرقابل حل نمی داند، بلکه آنها را تا حد زیادی ایجاد شده توسط ذهن افراد می داند.

همانطور که نویسنده در کتاب خود مدعی شده است، چنین رویکردی به رابطه ایران و آمریکا نه تنها در ایران بلکه در جامعه علمی و دانشگاهی انگلیسی زبان مورد توجه قرار نگرفته است. همانطور که دکتر سید محمدکاظم سجادپور، استاد روابط بین الملل و معاون سابق وزارت امور خارجه در مقدمه این کتاب گفته است: «بی شک این اثر باعث افزایش درک جامعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران در حوزه دانشگاهی و دست اندرکاران آن اجرای سیاست خارجی ما را از واقعیت ها، پویایی ها و فراز و نشیب های شکل گیری رفتار آمریکا در قبال ایران خارج می کند و با تأکید بر عنصر شخصیت و نظام شناختی، خلأهای مطالعات سیاست خارجی را پر می کند. .

بر این اساس می توان گفت اهمیت این کتاب در این است که دریچه ای جدید، جذاب و در عین حال علمی به تحلیل سیاست خارجی گشوده است.

چاپ اول کتاب «تصویر و واقعیت در رویکرد آمریکا به ایران» تالیف دکتر جلیل بیات توسط انتشارات ابرار معاصر تهران در خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد.