انتشار تصاویر بدون پوشش این ۲ زن / مردان فریب آنها را می خوردند


انتشار تصاویر بدون پوشش این ۲ زن

این خانواده با مالباختگان دوست می شدند و با ورود به منازل آن ها با بیهوش کردن صاحب خانه با شربت حاوی ماده بیهوشی اقدام به خرید لوازم منزل می کردند.

سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز اعلام کرد: با ارجاع پرونده سرقت منزل با شیوه ای خاص از سوی ۲ خانم در سطح شهر کرج، بررسی موضوع در دستورکار اداره مبارزه با چند مخزن گرفت. بررسی های اولیه حاکی از این بود که ۲ خانم جوان با ریختن دوستی با مالباختگان به منازل آن طرح را رصد کرده و با خورند شربت حاوی ماده بیهوشی آنها را بیهوش کرده و اقدام به خرید لوازم منزل کرده و متواری می شوند.