انتشار اولین تصویر از ضارب سلمان رشدیبه گزارش صدای ایران، پلیس نیویورک در مورد حمله به سلمان رشدی گفت: حمله به سلمان رشدی و فردی که با او مصاحبه می کرد روی صحنه و حمله با چاقو صورت گرفت و ضربه های زیادی به او وارد شد. روی گردن رشدی با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد. وضعیت رشد هنوز مشخص نیست. ضارب دستگیر شده است.