انتخاب های شماره ۱ و ۳ در پیش نویس ۲۰۱۸ امیدوارند تبدیل به پانترز QB شوند.

The Panthers با ۴ بازیکن وارد فصل ۲۰۲۲ می شوند: فصل های گذشته سم دارنولد، بیکر میفیلد مورد انتظار، PJWalker کهنه کار، و Ole Miss Alum Matt Corral.

اردوی تمرینی از چهارشنبه آغاز می شود و مربی مت روله هنوز نگفته است که چگونه تکرارها تقسیم خواهند شد. او گفت که با تمام QBها در اتاق می نشیند و مشخص می کند که برنامه اش چیست. من می‌خواهم مطمئن شوم که آن‌ها در توییتر خبری از تعداد نمایندگان و مواردی از این دست ندارند. من ترجیح می دهم این کار را با همه آنها در یک اتاق انجام دهم. بنابراین ما مستقیم خواهیم بود. ما واقعاً برنامه خوبی داریم.»


مقاله قبلیخدمات متحدالشکل اجاره Sunshine Gastonia فهرستی را ارائه می دهد