امیرحسین اعتمادی کیست؟


صدای ایران – «امیرحسین اعتمادی» اهل «ربع پهلوی» و یکی از حامیان تحریم اکثر مردم ایران، ضمن اعتراف به اینکه بودجه شبکه «ایران اینترنشنال» توسط اعراب سعودی تامین می شود، با گستاخی گفت: عربستان پول می دهد و این عجیب نیست بقیه هم پول می گیرند و این برای ما بازی برد-برد است… عربستان به جای اینکه در یمن پول خرج کند باید به مخالفان کمک کند تا رژیم را سرنگون کنند و مشکلاتش را حل کنند.

منبع: www.goo.gl/ADkNNu

برگرفته از mozdoor.blog.ir