اقدامات قهری یکجانبه نقض حقوق بشر ملت هاستگزارش کردن صدای ایرانکاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با دکتر سعد الفرج گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق توسعه در ژنو دیدار و گفتگو کرد.

غریب آبادی در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت احقاق حق توسعه برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از ماموریت گزارشگر ویژه را اعلام کرد.

وی در خصوص احقاق حق توسعه گفت: تضمین و اجرای حق توسعه نیازمند همکاری بین المللی، همبستگی جهانی و مسئولیت مشترک است.

اقدامات قهری یکجانبه نقض حقوق بشر ملت هاست

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: انتظار داریم همه گزارشگران ویژه موضوعی به ویژه گزارشگران حقوق اقتصادی از دولت ها بخواهند تا به موانع و چالش های پیش روی اجرای حق بر توسعه به ویژه اقدامات قهری یکجانبه رسیدگی کنند. اقدامات قهری یکجانبه نقض حقوق بشر ملت هاست. این اقدامات هزینه های توسعه را برای دولت ها افزایش می دهد و کشورها را از فرصت های برابر برای توسعه هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی محروم می کند.

وی همچنین با اشاره به آثار مخرب تحریم های یکجانبه بر حقوق بشر مردم ایران، از گزارشگر ویژه پرسید که چگونه می توان دسترسی به درآمدهای اصلی و منابع مالی یک کشور را به ویژه از طریق تحریم صادرات نفت محدود کرد و سپس انتظار داشت. که حق توسعه و آبادانی مردم آن کشور متضرر نمی شود؟!

دبیر ستاد حقوق بشر در پایان این نشست ضمن تشریح اقدامات ایران در راستای احقاق حق توسعه، با اشاره به گزارش سفر گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه به جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود در این زمینه، باید گفت: از گزارشگر ویژه حق توسعه خواست تا توجه بین المللی را به این مانع اساسی جلب کند. برای جذب توسعه کشورهای تحت تحریم.

گزارشگر ویژه حق توسعه همچنین اعمال تحریم های یکجانبه را مصداق سوء استفاده از قدرت خواند که می تواند تحقق حق توسعه را با مشکل مواجه کند.