اغتشاش گران به ۲ پرسنل شهرداری منطقه ۵ تهران حمله کردندگزارش کردن صدای ایراناغتشاش گران پس از مسدود کردن بخشی از خیابان آیت الله کاشانی و ایجاد مزاحمت برای مردم، علاوه بر عوامل شهرداری با لباس فرم و خودروهای سازمانی که برای جمع آوری زباله و کارتن های ریخته شده در جاده حضور داشتند، با چاقو و سلاح سرد به آنها حمله کردند. انهدام خودروی سازمانی شهردار منطقه ۷ و “پاکبان” همراه وی را به شدت مجروح کرد.

لازم به ذکر است پس از حمله اغتشاشگران با حضور به موقع نیروهای امنیتی اوضاع تحت کنترل قرار گرفت و این دو کارمند شهرداری در حالی که وضعیت جسمانی خوبی نداشتند به یکی از بیمارستان های منطقه منتقل شدند و هم اکنون در حال حاضر بسر می برند. تحت درمان کادر پزشکی قرار می گیرد.

با توجه به این حادثه دلخراش، شهرداری منطقه ۵ با همکاری نیروی انتظامی و از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.